Stakeholder Management

Wat is het?

Een stakeholder is een individu, groep of organisatie die een initiatief kan beïnvloeden, er door wordt beïnvloed of meent er door beïnvloed te worden. Stakeholdermanagement is het proces van het managen van de verwachtingen en betrokkenheid van de stakeholders.

Wat kan het voor mij betekenen?

Met goed stakeholdermanagement wordt gebouwd aan functionele en langdurige relaties met de stakeholders. Het kan (verander)processen versnellen of voorkomen dat projecten vastlopen.

Wat komt erbij kijken?

Het hebben van inzicht in de belangen, uitgangspunten en houding van stakeholders is vaak cruciaal voor het slagen van een initiatief. Daarom is het vooraf van belang dit (schematisch) inzichtelijk te maken, een strategie op te stellen en afspraken te formuleren waaraan de stakeholders zich kunnen en willen conformeren.

Hoe kan Driven by Values hierbij helpen?

Wij onderzoeken welke organisaties, groeperingen en mensen in welke mate het succes of falen van uw project beïnvloeden en definiëren in overleg met u een passende beïnvloedingsstrategie. Wij weten hoe complex het kan zijn om de verschillende belangen in balans te houden. Een succesvol project valt of staat met het continue managen van alle stakeholders.

tag: Stakeholder management

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op