Om een klimaatneutrale samenleving te realiseren in 2050, worden de komende 10 jaar gemiddeld 100.000 Nederlandse woningen per jaar voorzien van een alternatief voor aardgas. De ruim 350 gemeenten zijn regisseur van deze complexe transitie. Het proces om eind 2021 een Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vast te laten stellen, is bij veel gemeenten inmiddels in volle gang. De warmtetransitie gaat alle bewoners achter de voordeur raken en vraagt daarom om visie, draagvlak, participatie, techniek, beleid en kennis van hoog niveau.

 

Driven by Values kan u helpen!

Met onze ervaring en expertise ontzorgen wij u maximaal naar wens en behoefte. Met een begrijpelijke aanpak voorzien we u vrijblijvend van inzicht in de opgave voor uw gemeente. Op basis daarvan kunt u bepalen welke ondersteuningsbehoefte het best bij u past. Driven by Values helpt gemeenten onder andere met:

 1. Climate Chase Game

  Samen creëren we bewustwording en draagvlak door “inspiratiesessies en serious gaming” voor leden college BenW, Raad, ambtenaren maar ook burgers en organisaties.

 2. Transitievisie Warmte Light

  Middels een Transitievisie Warmte Light willen we samen met u de mogelijkheden verkennen.

 3. Transitievisie Warmte 1.0

  Door een gedegen en toekomstvaste Transitievisie Warmte uit te werken, kunnen we samen de toekomst in!

 4. Participatie- en omgevingsmanagement

  We verzorgen de organisatie en uitvoering van participatie- en omgevingsmanagement met alle betrokken stakeholders.

 5. Ad-hoc ondersteuning

  Ook voor ad-hoc ondersteuning en flexibele inzet van specifieke expertises zijn we inzetbaar.

 6. Subsidieaanvragen

  We ontzorgen u in het aanvragen van subsidies zoals: Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), Extern Advies Warmtetransitie (EAW) en meer.

 7. Pilotwijken

  Wij kunnen ondersteunen in de selectie en begeleiding van pilotwijken.

 8. Routekaart en WUP

  De uitwerking van Routekaarten en Wijkuitvoeringsplannen (WUP) behoren tot de mogelijkheden.

 9. Kennisoverdracht

  Opleiding en workshops gericht op kennisontwikkeling van uw ambtenaren.

Welk adviesbureau kies ik?

De warmtetransitie is een portefeuille-overschrijdend vraagstuk waarbij integraal afwegen een must is. Zowel bij overheden als bij netbeheerders zitten wij aan de ‘tekentafel’ van de energie- en warmtetransitie. Op deze wijze kunnen wij bijdragen aan beleid én goed anticiperen op de toekomst. Als één van de weinige bureaus in Nederland hebben wij voortschrijdend inzicht in de toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Transitietool Aardgasvrij

Waar, hoe en wanneer begin je als gemeente met alternatieve warmtevoorzieningen? Hiervoor is het belangrijk om een gegronde analyse als uitgangspunt te hebben. Dit alles doen we in een doordacht en professioneel model. Lees hier meer!

Met Driven by Values kiest u voor ervaring!

Driven by Values wordt gedreven door passie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hart voor duurzaamheid. Wij zetten onze intrinsieke drijfveren graag in om uw gemeente te begeleiden naar een duurzame toekomst. Samen met u en uw bewoners gaan we op zoek naar de meest haalbare en betaalbare duurzame warmteoplossing.

 • DbV ondersteunt al ruim 12 jaar haalbaarheidsstudies en onderzoeken, maar regisseert ook het volledige traject dat volgt (marktconsultaties, aanbestedingen, publiek private samenwerkingen, procesbegeleiding en projectmanagement) tot en met de ontwikkeling én realisatie van warmteprojecten.
 • DbV brengt stakeholders bij elkaar (gemeenten, provincie, Rijk, netbeheerder, woningcorporaties, warmtebedrijven, afnemers).
 • We co-creëren draagvlak en begeleiden nationale en internationale subsidieaanvragen (bijv. Proeftuin Aardgasvrije Wijken maar ook ELENA bij de Europese Investeringsbank) en pilotprojecten.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op