Restwarmte duurzaam inzetten

Nu de overheid besloten heeft dat tegen 2030 de Groningse gaskraan dicht gaat en in 2050 Nederland van het gas af moet zijn, is er geen weg meer terug. Nederland moet opzoek naar andere manieren om bedrijven en huishoudens te verwarmen zonder teveel afhankelijk te worden van het buitenland. Door middel van een warmtenet wordt warmte getransporteerd van de warmtebron naar de gebruiker. Een warmtenet is mogelijk op wijk-, stad- of regioniveau, maar ook voor een enkel gebouw (blokverwarming).

Waar komt die warmte vandaan?

De warmte die wordt gebruikt kan verschillende bronnen hebben, waaronder restwarmte uit industriële processen of afvalverwerkingsinstallaties. In veel stedelijke gebieden zijn al warmtenetten aanwezig waar gebruik wordt gemaakt van restwarmte, bijvoorbeeld Het Groene Net.

Een andere bron is geothermie, waarvoor gebruik wordt gemaakt van warmte uit de grond. Deze vorm van verwarmen wordt naast het gebruik voor woningen en kantoorpanden ook in de glastuinbouw gebruikt.

Biomassacentrales produceren warmte die voortkomt uit de verbranding van organisch materiaal (biomassa), zoals houtsnippers en tuinafval.

Oppervlaktewater en -afvalwater zij twee bronnen die steeds vaker worden gebruikt in warmtenetten. Door gebruik van warmtewisselaars kan warmte uit het water worden gehaald, zodat het op lage temperatuur kan worden gebruikt.

Slaagkans

Bij de aanleg van een warmtenet is het vertrekpunt zeer belangrijk. Is sprake van nieuwe gebiedsontwikkeling zonder infrastructuur of is al infrastructuur aanwezig? Dit vraagt een andere aanpak en vraagt ook andere inspanningen. Warmtenetten op locaties waar vraag en aanbod samen aanwezig zijn, hebben een hoge kans van slagen.

Wat doet Driven by Values met warmtenetten?

Gemeenten staan voor een enorme uitdaging als het gaat om de loskoppeling van gas en het overstappen op een duurzame manier van verwarmen, ook wel de warmtetransitie genoemd. Driven by Values biedt kennis op het gebied van technische, financiële, organisatorische en juridische haalbaarheid rondom het creëren van een business case voor een warmtenet.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op