We zitten midden in de energietransitie: windmolens, zonnepanelen en laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Gemeenten spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Waar komt ruimte voor het opwekken van duurzame elektriciteit? En in welke buurten rijden inwoners en ondernemers het eerste elektrisch? Onze interactieve kaart biedt inzicht in de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

De energietransitie brengt een grote belofte met zich mee. Door de uitrol van laadpunten te combineren met de realisatie van duurzame opwekinstallaties kan duurzame elektriciteit lokaal efficiënt worden ingezet. Bijkomend voordeel: als we dat slim aanpakken, verlichten we de belasting van het lokale stroomnet op piekmomenten van de dag. Driven by Values heeft jarenlange ervaring met integrale oplossingen voor energievraagstukken. We nodigen u uit om samen met ons na te denken over hoe we daar in uw gemeente mee aan de slag kunnen gaan.

Energietransitie anno 2035

Hoe uw gemeente er in de toekomst uit ziet valt moeilijk te voorspellen. De energietransitie brengt immers vele veranderingen met zich mee. Onze interactieve kaart maakt gebruik van actuele informatie over duurzame opwekinstallaties en de huidige ligging van het stroomnet. Dat zijn gegevens die voor de komende 30 jaar vast staan. Daarnaast maken we gebruik van prognoses over de opkomst van elektrische voertuigen en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur.

Op deze kaart onderscheiden we laadpunten in de openbare ruimte (groen), private laadpunten die publiek toegankelijk zijn (blauw), private laadpunten (oranje) en snellaadpunten (geel). De kleur van de buurt wordt bepaald door de meest dominante vorm van laden in de betreffende buurt. Hoe feller de kleur, hoe meer laadpunten er in die buurt nodig zijn. Daarnaast laten we zien waar anno 2020 duurzame elektriciteit wordt opgewekt van zon (geel), wind (blauw) en waterkracht (paars) en hoe het lokale stroomnet is aangelegd. Op die manier sluiten we laadinfrastructuur letterlijk aan op duurzame opwekinstallaties.

WebkaartTussen 2030 en 2035 verwachten we dat toekomstbeelden zoals deelvervoer, autonoom rijden, bidirectioneel laden en klimaatneutrale auto’s steeds meer de realiteit van alledag worden. Op momenten waarop je hem niet nodig hebt, kunnen automobilisten ervoor kiezen om hun elektrische auto in te zetten voor energieopslag. Dit versterkt de koppeling tussen mobiliteit en duurzame opwek. De verwachting is dat de 3 miljoen elektrische personenauto’s die in Nederland in 2030 telt integraal onderdeel kunnen worden van dit stroomnet. Zij maken daarbij gebruik van 2,1 miljoen laadpunten, waarvan 700.000 in de openbare ruimte. We hebben slimme technieken nodig die ons hierbij gaan helpen.

Laadinfrastructuur, duurzame opwekinstallaties en het elektriciteitsnetwerk gaan tientallen jaren mee. Met het oog op een energieneutrale samenleving in 2050 is het belangrijk om deze assets nu al met elkaar in verbinding te brengen. Vergelijk daarom de ontwikkelingen in de energietransitie van 2025 met die van 2030 en 2035 door op de buttons hieronder te klikken. Neem vrijblijvend contact met ons op om samen de kansen voor verduurzaming in uw gemeente te verzilveren.

Ontdek ook de kansen voor duurzame mobiliteit in 2025 en in 2030

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer inzichten


    Met het invullen van het formulier geef je ons toestemming om eenmalig contact op te nemen met het door u opgegeven e-mailadres.

    De laadpuntendata is afkomstig van de ElaadNL outlook en beschikbaar via de buurtprognoses pagina. ElaadNL creëert elk kwartaal een ElaadNL outlook waarin in aantal prognoses worden gegenereerd. De resultaten en aannames van deze outlook is hier te vinden. De modellen die zijn gemaakt, zijn primair bedoeld als indicatie voor de netbeheerder wat de netimpact van de toekomst wordt en hoeveel nieuwe aansluitingen er worden verwacht. De modellen zijn generiek voor heel Nederland en houden geen rekening met lokale doelstellingen of beleid.

    Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op