Windenergie, een verhaal van onbenutte schone energie

Wind: een oneindige bron van duurzame energie die in Nederland volop voorradig is. Windenergie is daarmee onmisbaar in de Nederlandse transitie naar een duurzame energievoorziening. Technieken om wind om te zetten in elektriciteit zijn immers ‘proven technology’, kortom: wat let ons om energie uit de wind zo veel mogelijk te benutten? Eén van de belangrijkste aspecten die realisatie van wind op land zo lastig maakt is dat windturbines niet onder de grond te stoppen zijn. Een geschikte locatie is vaak het grootste struikelblok.
Dat hoeft niet zo te zijn aldus Mirjam Roorda-Knape, “Provincies en gemeenten kunnen een belangrijke rol pakken. Het draait allemaal om participatie van de omgeving en een goede ruimtelijke inpassing.”

Deze aanpak werkt. Driven By Values adviseert en ondersteunt de provincies Zuid-Holland en Limburg over de te volgen strategie en inrichting van het proces. Door te richten op participatie en goede ruimtelijke inpassing zijn er al tastbare resultaten bereikt. 

In de advisering van de provincie Zuid-Holland over het ruimtelijk mogelijk maken van windturbines in de Rotterdamse regio heeft recent het ontwerp van de partiële herziening van de visie Ruimte en Mobiliteit ter inzage gelegen. Dit ontwerp maakt windenergie op meer locaties dan nu mogelijk.
In Midden-Limburg hebben vier gemeenten en de provincie recent een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om windenergie te gaan realiseren. Hierdoor is de participatie van de regio verzekerd.

Klik hieronder voor de recente nieuwsberichten van deze twee projecten.
Bijna 2000 zienswijzen over windlocaties regio Rotterdam
Samenwerkingsovereenkomst windenergie

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op