Mirjam Roorda-Knape, van Driven By Values, heeft dinsdag 4 oktober 2016 samen met André Lammerse, bestuurskundige en werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, op de energievakbeurs in Den Bosch een pleidooi gehouden voor zelforganisatie én regie door de overheid.

Middellange en lange termijn doelstellingen voor windenergie zijn op landelijk niveau vastgesteld, maar hebben in lokaal een impact om de omgeving. Voor windenergie betekent dat een opgave van 6000 MW wind op land in 2020. Dat vertaalt zich naar zo’n 2000 windturbines. Dit leidt regelmatig tot onbegrip en weerstand bij burgers: “Leuk allemaal, maar waarom hier?”, en tot enthousiasme bij anderen: “Ja, kom maar hier dan maken we er een gezamenlijk project van waarbij de maatschappij kan meeprofiteren”.

Presentatie Mirjam-Roorda

Om burgers te betrekken bij windontwikkeling, een positie te geven, is een bepaalde sturing van de overheid wenselijk: De energietransitie gaat niet vanzelf, overheden kunnen en moeten hierin faciliteren. Bijvoorbeeld door een verbindingsmakelaar / omgevingsmanager te benoemen die tussen markt – overheid – burgers verbindingen legt, of door de bereidheid om bepaalde regels aan te passen, ingesleten patronen op te schudden, beleidsuitgangspunten vast te stellen.
Boeiend is dat hiervoor niet één recept bestaat maar dat dit altijd maatwerk zal blijven: de lokale situatie bepaald welk pakket aan afspraken gaat werken in dat specifieke gebied. Natuurlijk is wel bekend op welke onderdelen je met elkaar in gesprek moet.

Kortom: Zelforganisatie? JA. Regie overheden? JA. En verbinding zoeken met de markt zodat vanaf het prille begin gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op